gėrybė

gėrybė
gėrýbė sf. (1), gėrỹbė (2) turtas, lobis: Visas gėrybès jau kampe pakavojom K.Donel. Triobos ir visa gėrybė sudegė Blv. Tiek gėrýbės turi! Kp. Didžiai skaudu veizėti į visas savo gėrybes prapuolusias S.Dauk. Sveikata tavo yra didžiausia gėrybė Tat. Namai pilni gėrybės Slm. Tas tai visokios gėrỹbės turi Kt. Tai kad parvežė kraičvežiai gėrýbės Srv. Parsivežė daug gėrỹbės Šn. Tas karas visas gėrybès sunaikino Brt. Darbo žmonės naudojasi visomis kultūrinėmis šalies gėrybėmis (sov.) sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gerybė — gerýbė dkt. Tai gerýbė vai̇̃ko – miẽga vi̇̀są nãktį! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gėrybė — gėrýbė dkt. Sveikatà – didžiáusia gėrýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gėrybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo savybėms… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • gėrybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektyvi vertybė, sukurta kaip mokslo, technikos, meno, gamybos ir socialinės pažangos rezultatas. atitikmenys: angl. goods vok. Güter; Gut rus. добро …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • gerybė — sf. (1), gėrybė (1), gerỹbė (2), gėrỹbė (2) 1. gerumas, malonumas: Tai gerybė žmogaus! Ds. Gerybė berniuko – ne tik kelią parodė, da ir palydėjo Dbk. Ak tu gerybė vaiko – miega visą naktį! Slm. Oi vasarėle, visų linksmybe, neišsakyta tavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Gut — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Güter — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • goods — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • добро — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo turinio elementas. Ugdymo gėrybių visuma sudaro ugdymo branduolį. Ugdymo gėrybe tampa bet koks kultūros turinys, kai jis pritaikomas ugdymo tikslams, ugdytinių amžiaus ir išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Gut — gėrybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektyvi vertybė, sukurta kaip mokslo, technikos, meno, gamybos ir socialinės pažangos rezultatas. atitikmenys: angl. goods vok. Güter; Gut rus. добро …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”